ER  

EKENÄS RIDDARGOSSAR r.f.

Scoutkåren Ekenäs Riddargossar har återuppstått efter många års vila. Tack vare upprop av en grupp äldre scouter har nu ett trettiotal intresserade anmält sig.

Den 1.3.2009 kl 16 hölls Ekenäs Riddargossar r.f:s årsmöte, med ett tiotal medlemmar närvarande, i scoutkällaren på Grev Moritzgatan i Ekenäs. Ekenäs Riddargossar grundades den 24.3.1911, men föreningen, som vi nu återupplivat, registrerades först 4.10.1963. Scoutverksamheten lades ner ca 1980 och verksamheten kan man säga fortsatte därefter i Havsörnarna. Ekenäs Girlscouter blev Ekenäs Skogsvandrare och den är idag en kår för både flickor och pojkar. Kåren Valontuojat verkar vara mycket aktiv och verkar liksom Havsörnarna i scoutkällaren. Ekenäs Skogsvandrare har också utrymmen i "Uncan".

På den här sidan kommer en del material och nyheter att publiceras i normal scouttakt.

   

Tidningen Falken utkom under några år med Ingmar Klingstedt som redaktör. Här finns ett bildspel som visar innehållet i nummer 2 årgång 3.

Klicka HÄR!

Här finns delar av nummer 1 årgång 4. Här har redaktionen utökats med en redaktionssekreterare - Carl-Johan Virta och en annonschef - Peter Heinström.

Tyvärr fattas sidorna ett och två.

Klicka HÄR!

Aktiviteter
Den största händelsen under 2009 var nog hajken den 13-14.5 vid Vitsjön.  Marschen i strålande majsol mot lägerplatsen startade vid fotbollshallen i Västerby . Vi var 9 som sov under 3 vindskydd, värmda och några inrökta av en nying. Deltagarnas medelålder var aktningsvärda 67,1 år, så än kan dom gamla gudarna! Maten tillreddes över öppen eld av intendenten Ingmar Klingstedt, och han hade dessutom  blandat till rikligt med plättsmet. Vinnare av plättvändartävlingen blev Anders Wikholm efter att målfotot avgjort den jämna tävlingen till hans fördel. Rolf Eriksson vann nästan också. Lägerbål firades på kvällen med Rolf Eriksson som dragare. Många var historierna som berättades från flydda dagar. Clas Gabrán hade planerat en kvistig naturstig, som vanns av Rolf Eriksson. Livlinemästerskap arrangerades av Sven Sundström, och mästare blev Folke Ferm som mottog ett vandringspris i silver. Eki Nyman hedrade hajken med sitt besök. Nöjd marscherade patrullen Mammut  följande dag  hemåt efter ett synnerligen lyckat äventyr. ”Patrull Mammut fick återuppleva Vitsjön” skriver VN  några dagar senare.

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA TILL BILDER TAGNA AV ANDERS WIKHOLM!